Interfoni i motori za kapije

  Dvosmerna govorna veza sa mogućnošću otvaranja vrata. Ta definicija je važila pre mnogo godina. Danas, interfoni imaju mnogobrojne opcije, koje nam omogućavaju bezbednost, komfor i udobnost života u našim stanovima. U cilju obezbeđivanja audio komunikacije i sprečavanja neovlašćenog ulaza u objekat, ulazna vrata ili kapija obezbeđuju se električnom bravom, automatom za vrata i interfonskim kompletom. Tehnologija usavršavanja ovih sistema ide uzlaznim putem, pa su u upotrebi i video interfoni. Unapredili smo naše sisteme pa tako ugrađen interfon omogućava međusobnu komunikaciju između dve ili više interfonskih slušalica, komunikaciju preko telefonskog aparata, kontrola većeg broja ulaza na objektu . Za interfonske sistema koji podržavaju ulazak u objekat sa karticom, priveskom za ključeve ili šifrom slobodno možemo reći da su prerasli u sisteme kontrole pristupa. Videointerfonski sisitem uz govornu komunikaciju nudi i sliku posetioca, te ujedno snima slike osoba koje su zvonile na ulaznim vratima što je jedan od omiljenih provalničkih načina da provere ima li nekog u stanu ili kući.