O nama

      Preduzeće N:eo smart home, vodeći sistem integrator u Crnoj Gori, sledi svoj osnovni koncept poslovanja da korisnik ima potpunu uslugu, od izrade idejnog rešenja, preko projektovanja do izvođenja i održavanja. Posebna pažnja se posvećuje održavanju već ugrađenih sistema.
 
      N:eo smart home svoj razvoj ne bazira koristeći podizvođače, već  nastoji da njeni radnici obavljaju kompletan posao. Tome je doprineo brz odziv, obučeni kadar, iskusni projektanti i raspoloživost  korisniku u toku 365 dana. Kao i uvođenje savremenih načina poslovanja čime su se za kratko vreme ostvarile velike reference i poslovi.
 
     Redovno slanje kadra na stručno usavršavanje i edukaciju doprinosi nam da smo u koraku sa današnjicom i tehnologijom koja se razvija neverovatnom brzinom. Prisutni smo na velikom broju seminara i kurseva kako u Crnoj gori, tako i u inostranstvu.
 
     Da bi izašli u susret korisnicima koji imaju manje zahtevne poslove, a ne nalaze se u Budvi, obučili smo naše saradnike u većim gradovima Crne Gore da mogu umesto nas da obave posao. Naši saradnici su najvećim delom instalaterske kuće ili kuće koje se bave tehničkom zaštitom. Na ovaj način krajnji korisnik je dobio kvalitetnu uslugu po prihvatljivoj ceni.
     N:eo smart home učestvuje kao podizvođač drugih firmi, jer imamo kompletnu infrastrukturu da obavimo posao bilo koje veličine. Saradnja koju imamo sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, u slučaju kompleksnijih projekata, rešava svaku prepreku angažovanjem stručnjaka  sa tog fakulteta.
 
     Poslovna politika firme se zasniva da se maksimalna usluga pruži i projektantima, kao i učenicima i studentima elektro struke.
 
     Opredeljenjem da uvozimo opremu, omogućili smo da budemo još konkurentniji na tržištu i da svi naši saradnici u Crnoj Gori, imaju opremu po povoljnoj i tržišno konkurentnoj ceni. Pokrivajući oblasti od projektovanja i izvođenja ka održavanju, sjedinjeno sa uvozom, ostvarili smo znatno niže cene za korisnike i investitore.