Video nadzor

    Sistemi video nadzora koriste se za nadziranje unutrašnjih i vanjskih prostora kao samostalni sistemi ili kao deo sigurnosnog sistema. Osnovne komponente sistema čine jedna ili više kamera za snimanje i nadzor vanjskog i unutrašnjeg  prostora, mogu biti fiksno podešene ili pokretne. Prenos video signala do nadzornog centra može biti realiziran žičnim putem (koaksijalnim ili optičkim signalnim kablovima) ili bežičnim putem pomoću radio signala. Još jedna bitna komponenta sistema predstavlja digitalni video rekorder, koji vrši snimanje signala koji dolazi s mesta interesa.

    Sistem se može podesiti da radi non-stop ili samo pod određenim uslovima (ako se aktivira alarm, detektuje pokret i sl.) te se sve informacije prosleđuju u nadzorni centar. Na ovaj način vrši se ušteda resursa, a i lakše se vrši pregled snimljenog materijala. 
Zadatak projektanta celog sistema je da osigura kompletnu pokrivenost unutar i izvan prostorija od interesa i da priloži optimalno rešenje. Sa zadovoljstvom Vam nudimo usluge projektovanja u ovom području i instaliranja kompletnog sistema. Od opreme izdvajamo Dahua, Uniview, Samsung proizvode zbog svog kvaliteta i dizajna koji prati najnovije svetske trendove.
 
NAMENA SISEMA VIDEO-NADZORA

   Video nadzor primenjuje se tamo gde je vizualna informacija o događajima i stanju na objektu bitna za sigurnost ljudi, imovine ili procesa proizvodnje, odnosno za unapređenje poslovanja.
Kod odabira sistema za video nadzor potrebno je voditi računa o svim faktorima koji mogu uticati na rad sistema, počevši od njegove svrhe, broja potrebnih kamera, rada u vanjskim i noćnim uslovima, načina snimanja, kvaliteta snimanja, potrebama naručioca, odnosno svim faktorima specifičnim za svakog pojedinog korisnika.

 

Osnovna namena video nadzora je :

 

  • Odvraćanje potencijalnog počinitelja krivičnog dela

  • Detekcija kretanja osobe ili objekta u zaštićenom prostoru

  • Prepoznavanje poznate osobe u prostoru

  • Identifikacija počinitelja kaznenog dela

  • Nadzor tehnološkog procesa u proizvodnji...